banner-image

Proširenje kompleksa Delta Agrara – Delta Feed planira izgradnju pet silosa

Investitor Delta Feed iz Stare Pazove planira izgradnju silosa za žitarice zapremine 14.386 m3 sa pratećim objektima u okviru kompleksa Delta Agrara u zapadnoj radnoj zoni naseljena Stara Pazova, prenosi Ekapija.
Planirana je izgradnja pet silosnih ćelija, vagarske kućice, nedstrešnice, aspiratorske kućice i sušare, a bruto površina planiranih objekata iznosi 1,511,44 m2.
Obuhvat urbanističkog projekta čini površina od 17 ha 15 a i 55 m2.
Predmetne parcele nalaze se u okviru kompleksa Delta Agrar, neposredno uz javnu površinu Golubinačkog puta. Planira se pet zaposlenih osoba u objektu koji bi radili u jednoj smeni.
Planirano saobraćajno rešenje predviđa dvosmerni saobraćaj unutar kompleksa sa „T“ okretnicom iza objekta silosa. Predviđena je i dvosmerna saobraćajnica kao i parking za posetioce objekta i zaposlene sa 37 parking mesta, dok kapacitet parkinga za kamione iznosi 20 mesta.
U budućnosti se planira proširenje kapaciteta silosa dograđivanjem silosnih ćelija ka zapadu u kasnijoj (drugoj) fazi.
Urbanistički projekat nalazi se na javnoj prezentaciji do 5. juna. Obrađivač urbanističkog projekta je LMD Inženjering iz Stare Pazove.