banner-image

Počela žetva kukuruza u Nišavskom okrugu, prvi prinosi dobri

Na teritoriji Nišavskog okruga počela je žetva kukuruza. Za predstojeću žetvu ili berbu kukuruza biće oko 35000ha.

Zbog prošlogodišnje bolje cene kukuza posejano je za oko 10-15% više površina pod kukuruzom u odnosu na višegodišnji prosek. Usevi kukuruza na parcelama Nišavskog okruga u različitim su fazama zrenja, različitog izgleda i potencijala za prinos kao posledica su razlike u dužini vegetacije posejanih hibrida, vremena setve, kvaliteta primenjene agrotehnike(posebno đubriva), različite nadmorske visine i razlika u tipu zemljišta.

Predhodnog vikenda krenula je žetva useva kukuruza na nižim terenima, na zemljištima lakšeg mehaničkog sastava, ranije grupe zrenja. Visoke temperature, ubrzale su vegetaciju useva kukuruhza i njegovo sazrevanje. Na pojedinim usevima kukuruza, na peskovima, na njivama gde nije obavljeno kvalitetno đubrenje, gde je zakasnila setva gde je zbog vrlo visokih temperatura i vrućeg vetra kukuruz doživeo toplotni udar usevi kukuruza ubrzano su sazreli.

Sam početak žetve sa ovih terena ukazuje da su mnogi usevi odličnog prinosa i kvaliteta s obzirom na ranije grupe zrenja, s obzirom da je samo sazrevanje ubrzano. Prvi rezultati ukazuju da ima prinosa od oko 6-6,5t/ha Procena je da će se prinosi kretati od 2-9t/ha a u uslovima navodnjavanja i do 12t/ha.

Prosečan prinos kukuruza na teritoriji Nišavskog okriuga, očekuje se da bude na nivou ili nešto iznad višegodišnjeg proseka, koji je za ove terene oko 5,5t/ha u zrnu. Kako je počelo, sa prinosima i kvalitetom prinosa većina proizvođača mogu biti zadovoljni. Proizvođači koji su kvalitetnije i bolje nađubrili i prihranili kukuruz, koji su zemljište doveli u dobro stanje fizičkih osobina zemljišta, na vreme posejali i sprečili razvoj korova na parcelama, u usevima dobrog sklopa, mogu da računaju i na dobre prinose između 8-9t/ha.

Tokom vegetacije bilo je važnih perioda sa kišom sa aspekta potrebe vlage u kritičnim fazama razvoja, kaja je doprinela da se na mnogim parcelama stvore uslovi za dobar i kvalitetan prinos. Bilo je i šteta izazvanih uticajem grada, olujnih vetrova, pa i vrlo visokih temperatura i vrućih vetrova. Toplotni udar, grad i oluje su neke useve totalno uništili. Duboka obrada zemljišta, podrivanje, primena stajnjaka ili zaoravanje žetvenih ostataka, kvalitetnija setva u optimalnim agroekološkim uslovima, tropoljni ili četvoropoljni plodored u ratarskoj proizviodnji povoljno utiču na dobijanje odličnih i kvalitetnih prinosa kukuruza kao i na bolju tolerantnost biljaka prema ekstremnim vremenskim prilikama.

Uz stalno očekivanje dobrih prinosa, uvek je motiv i dobra cena proizvoda, pogotovu što je kukuruz prošle godine imao cenu 36-40din/kg. To je i motivisalo proizvođače da povećaju površine pod kukuruzom. Međutim ne očekuje se cena kukuruza na prošlogodišnjem nivou čak se očekuje da ona bude značajno niža od očekivanja.
Ulaganja u ovogodišnju setvu su bila značajno veća kao i predhodne setve u odnosu na ranije setvene sezone. Preporuka proizvođačima je da kvalitetnijom agrotehnikom povećaju prinos i kvalitet proizvoda i da ujedno kvalitetnijom agrotehnikom i racionalnim đubrenjem smanje troškove proizvodnje.

Izvor:PSSS