banner-image

Оbjavljen poziv za nabavku promotivnog materijala kroz IPARD Meru 9

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje za upravljanje IPARD programom sprovodi izuzetu „Nabavku promotivnog materijala“, kroz IPARD Meru 9 Tehnička pomoć.

Predmetna nabavka realizuje se u postupku izuzete nabavke (u skladu sa odredbama člana 11, stav 1, tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019) i odredbama Direktive o bližem uređivanju poslova nabavki broj 110-00-35/2023-02 od 28.03.2023. godine. Planom izuzetih (internih) nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2024. godinu, predmetna nabavka predviđena je pod rednim brojem 34 i sprovodi se u skladu sa procedurama ugovaranja za spoljne aktivnosti EU (PRAG).
Predmet ugovora je nabavka promotivnog materijala sa odštampanim logoom sa ciljem promocije ukupne podrške koju Evropska unija pruža Republici Srbiji za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Poziv za gorenavedenu nabavku objavljen je dana 19.02.2024. godine, na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u delu „Javne nabavke za 2024. godinu http://www.minpolj.gov.rs/izuzeta-nabavka-prag-pravila-nabavka-promotivnog-materijala-broj-nabavke-404-02-00297-2023-02-redni-broj-34-2024/