banner-image

Prijave za konferenciju o organskoj poljoprivredi

Konferenciju „Organska proizvodnja u Srbiji – dostignuća i budući pravci“ održaće se od 19. maja 2024. od 12.00 do 15.10 časova u svečanoj sali Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, sprat br. 3 tokom trajanja 91. Međunarodnog poljoprivrednog sajma.

Tokom konferencije učesnici će se osvrnuti na prethodne aktivnosti, domete i buduće planove.

Dobitnici grantova na projektu iz organske poljoprivrede govoriće o svojim inicijativama – dve su usmerene na domaće tržište, jedna je usmerena na izvozno tržite, i jedna koja paralelno radi na domaćem i na stranom tržištu.

Biće predstavljen prvi biodistrikt u osnivanju u Srbiji- Biodistrikt Kolubara.

Govoriće se i o uspostavljnju, podršci i održavanju urbane poljoprivrede

U okviru konferencije učesnici će imati priliku da probaju i neke od organskih proozvoda.

Svoje prisustvo treba da potvrdite najksnije do 16. maja do 16:00 časova na imejl: [email protected]