banner-image

Burmanske mačke žive najduže, a bezdlake najkraće

Kraljevski veterinaski koledž iz Velike Britanije izradio je tabelu očekivane dužine života za oko 8.000 domaćih mačaka.

Ranija istraživanja pokazala su da mačke žive duže ili kraće od proseka u zavisnostiod toga koje su rase.

Tim istraživača je želeo da preciznije kategorizuje očekivani životni vek domaćih mačaka tako što će napraviti tabelu koja prikazuje prosečan životni vek za svaku od rasa.

Rad tima je uključivao prikupljanje podataka o uzrocima i vremenu smrti iz programa VetCompass, za period od 2019. do 2021. godine.

Na taj način dobili su podatke o čak 7.936 slučajeva smrti mačaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje su zatim koristili da bi napravili tabelu koja rangira rase mačaka prema očekivanom životnom veku, od najdužeg do najkraćeg.

Analizirajući podatke, otkrili su da je ukupni očekivani životni vek mačaka bio 11,74 godine i da su mužjaci živeli u proseku 16 meseci kraće od ženki.

Takođe su otkrili da je Burmanska mačka imala najduži životni vek, sa prosečno 14,42 godine, dok je bazdlaka Sfinks mačka imala najkraći životni  vek od samo 6,68 godina.

Otkrili su i da, kao kod ljudi, način života ima uticaja na dugovečnost. Predebele mačke, na primer, obično ne žive tako dugo. Različiti načini ukrštanja mačaka koji su sprovedeni radi stvaranja novih rasa imale su, takođe, uticaj na očekivani životni vek. U ovim slučajevima primećena je učestalija pojava urođenih mana, poput srčanih mana, bolesti oka i slabijih mišića.

Rasa Sfinks, napominju, je primer uzgoja koji je doveo do stvaranja popularnog, ali nezdravog ljubimca. Ova mačka bez dlake (uzgojena kako bi omogućila osobama sa alergijama na dlaku da imaju mačku) ima povećani rizik od nekoliko različitih vrsta bolesti, od kojih mnoge mogu dovesti do ranije smrti.

S. K.