banner-image

Biodistrikti moćan alat za održivu proizvodnju hrane

Danas je u selu Tolić održan dijalog o biodistriktima kao inovativnom alatu ka transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji.

 Dijalog je organizovan u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštine Mionica i Nacionalne asocijacije Serbia Organika i okupio je predstavnike lokalnih samopuprava sa teritorije okruga Kolubara, poljoprivrede proizvođače, mala preduzeća, predstavnike Privredne komore Srbije i turističkih organizacija, obrazovne ustanove i pružaoce usluga iz domena ugostiteljstva i turizma, sa ciljem da se zajednički razmotre inovativne strategije za održivije prehrambene sisteme.

Učesnici dijaloga su posebno diskutovali o transformaciji prehrambenih sistema kroz uvođenje održivih i sveobuhvatnih rešenja koja uključuju dugoročni održivi razvoj, inkluzivni rast i veću otpornost prehrambenih sistema.

Glavna poruka skupa je da je koncept biodistrikta važan inovativni model i alat kojim se u Srbiji može postići transformacija prehrambenih sistema kroz efikasno korišćenje prirodnih resursa uz što manji uticaj na životnu sredinu. Na ovaj način se mogu prevazići mnogi izazovi sa kojima se prehrambeni sistemi suočavaju.

Dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji otvorila je Ivana Simić iz Nacionalne asocijacije Serbia Organika i tom prilikom ona je istakla da je ova asocijacija donosilac ideje o formiranju biodistrikta u Srbiji. Takođe, ona je izrazila svoje zadovoljstvo da, godinu dana od pokretanja ove ideje i identifikacije Kolubarskog okruga kao regiona sa izuzetnim  bogatstvom u ljudskim, prirodnim, turističkim, kulturno-istorijskim odlikama, se došlo do tačke kada se postavljaju temelji za podizanje i budući intezivni razvoj Biodistrikta Kolubara. Tim povodom, ona je pozvala sve zainteresovane pojedince, institucije i organizacije sa teritorije okruga Kolubara da se priključe i u budućem periodu doprinesu izgradnji i održivom funkcionisanju Biodistrikta Kolubara.

Boban Janković, predsednik opštine Mionica, istakao je da je ta opština pre pet godina prepoznala značaj i potencijal održivih modela poljoprivredne proizvodnje i kreirala mere podrške organskim proizvođačima, čime je podstakla proizvođače da se uključe u organsku proizvodnju.

Pavle Đorđević, čije  se gazdinstvo nalazi na teritoriji Valjevske Kamenice i koji se više od šest godina uspešno bavi organskom proizvodnjom i Dragan Sretenović, organski proizvođač iz Mionice koji se bavi i ruralnim turizmom,  predstavili su učesnicima dijaloga razloge njihove motivacije da se aktivno uključe u inicijativu formiranja biodistrikta. Oni su pozvali sve ostale lokalne aktere da zajedno utvrde i postave osnovne prioritete, pravce i ciljeve budućih biodistrikta u Srbiji.

Međunarodni ekspert dr Huan Pablo Šurano je skupu predstavio internacionalna iskustva i značaj priključenja Biodistrikta Kolubara Međunarodnoj mreži eko regiona.

Na kraju panela, učesnici su se usaglasili da je neophodno obezbediti održivost prehrambenih sistema, koja se pre svega ogleda u pronalaženju rešenja za proizvodnju dovoljne količine zdrave hrane tako da osnovne ekonomske, socijalne i ekološke pretpostavke koje se koriste za proizvodnju ne ugroze ishranu i život budućih generacija.

Ovaj dijalog predstavlja važan korak ka unapređenju prehrambenih sistema u Srbiji i stvaranju održive budućnosti, na samo za stanovnike Kolubarskog okruga, već i za sve građane.