banner-image

Kukuruz i dalje drži primat na berzi, cena 20,1 dinar

Na tržištu kukuruza nedelja je počela izuzetno slabom ponudom uz tražnju koja je bila na nižem cenovnom nivou i mahom usmerena na paritet luke, saopšteno je iz novosadske Produktne berze.

Ovaj trend zadržao se do kraja nedelje, kada je usled rasta cene kukuruza došlo do povećanja ponude. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,10 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta.

Ponder cena iznosila je 19,42 din/kg bez PDV-a (21,36 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan rast od 2,84%.

Kukuruz je ponovo bio najtrgovanija kultura i ove sedmice činio je 62% ukupnog nedeljnog prometa. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka po ceni od 20,30 do 20,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice tokom ove nedelje zaključen je prvi berzanski ugovor za pšenicu rod 2024. godine po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Kada je u pitanju rod 2023. godine, ovu sedmicu obeležila je slaba ponuda pšenice i tražnja koja je bila na nižem cenovnom nivou.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,80 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,15 din/kg bez PDV-a (24,37 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan rast cene od 5,66%.

U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice učestvovala sa 19% udela. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 22,20 din/kg bez PDV-a.

Ponuda sojinog zrna tokom čitave nedelje je bila izuzetno slaba ili je čak potpuno izostajala. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 59,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 60,14 din/kg bez PDV-a (66,16 din/kg sa PDV-om), za 3,87% više u odnosu na prethodnu nedelju.

Kada su u pitanju sačme, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,30 do 29,80 din/kg bez PDV-a, ali i sojinom sačmom sa 44% proteina po ceni od 68,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i sačma uljane repice sa 32% proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a. Od ostalih roba, trgovalo se i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenihcena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli: