banner-image

Svetski dan pčela u senci sve većeg broja falsifikata meda

Tržište meda je preplavljeno falsifikatima (od 46% do 88%, zavisno od države do države Evrope), potrošači imaju sve ređu priliku da dođu do pravog meda, a pčelari sve manje mogućnosti da zbog takve nelojalne konkurencije plasiraju dobijene pčelinje proizvode, saopštio je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).

U nekim regionima pčelari već masovno napuštaju pčelarstvo zbog neizdržljive finansijske situacije, plašimo se da to ne postane sveopšti trend ako se trenutno stanje hitno ne promeni. Odustajanje pčelara od gajenja pčela vodi u nesagledive štete po prinose u poljoprivredi! Jer, bez pčelara nema pčela! Zbog klimatskih promena pčele samostalno ne mogu opstati.

Pčelari Evrope su nedavno osnovali Evropski pčelarski savez sa glavnim ciljem borbe protiv falsifikata meda.

Smatramo da svi zajedno moramo hitno da radimo na uklanjanju falsifikata meda sa tržišta. Potrošačima meda se mora obezbediti pravi pčelinji med sa svim benefitima koje sa sobom nosi za vitalnost i zdravlje ljudi. Falsifikati su samo šećer i ništa drugo, čak u sebi mogu imati štetne materije po zdravlje, saopšteno je iz SPOS.