banner-image

Padavine stvaraju uslove za razvoj bolesti na krompiru

Učestalost padavina u regionu Jablaničkog okruga nalaže češću zaštitu useva radi sprečavanja infekcija prouzrokovačima plamenjače i crne pegavosti krompira, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Usevi krompira se na našem podneblju nalaze u fazi od zatvaranja redova, do različitih faza cvetanja (BBCH 39-65).

Česte padavine u prethodnom periodu praćene povoljnim temperaturama, bile su veoma pogodne za razvoj prouzrokovača plamenjače (Phythophthora infestans). S obzirom da se i u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti nove povoljne uslove za razvoj bolesti, proizvođačima krompira se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite krompira primenom nekog od registrovanih fungicida:

  • Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2 l/ha  (MBT 3) ili
  • Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha (MBT 4) ili
  • Diprospero (a.m. propamokarb-hidrohlorid+dimetomorf) u količini 2 l/ha (MBT 5) ili
  • Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) u količini 2,5 l/ha (MBT 4) ili
  • Zorvec entecta (a.m. oksatiapiprolin+amisulbrom) u količini 0,25 l/ha (MBT 4) ili
  • Revus top (a.m. mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha (MBT 3)ili
  • Orvego (a.m. ametoktradin+dimetomorf) u količini 0,8 l/ha (MBT 3) ili
  • Carial flex (a.m. mandipropamid+cimoksanil) u količini 0,6 l/ha (MBT 6)

Takođe, uslovi su pogodovali i razvoju prouzrokovača crne pegsavosti krompira (Alternaria solani). U usevima gde su prisutni simptomi ovog patogena, prpeoruluka je primena fungicida koji u sebi imaju aktivnu materiju difenokonazol ili fluazinam.