banner-image

Zaječar raspisao sedam konkursa u oblasti poljoprivrede

Grad Zaječar raspisao je sedam konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2024. godinu, a na osnovu programa mera koji je usvojen 15. maja na sednici Skupštine grada Zaječara.

Prvi konkurs odnosi se na dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove mehanizacije i opreme za poljoprivredu.

Prihvatljive investicije po ovom konkursu su:priključna mehanizacija, plastenici, oprema za navodnjavanje i protivgradne mreže. Za ove podsticaje izdvojeno je 5,5 miliona dinara. Na ovaj način grad pomaže obnavljanje dotrajale mehanizacije i poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju u narednim godinama. Konkurs je otvoren do kraja avgusta.

Po konkursu za dodelu podsticaja u oblasti stočarstva predviđeno je 2,5 miliona dinara. Proizvođači mogu da se prijave za nabavku kvalitetnih umatičenih grla junica, ovaca i koza.

Po konkursu za nabavku opreme za pčelarstvo izdvojeno je 1.000.000 dinara, dok je maksimalni povraćaj 50.000 dinara po korisniku.

Ova dva kunkursa otvorena su do 25.08. tako da poljoprivredni proizvođači do tog roka mogu da prikupe dokumentaciju i prijave se.

I ove godine nastavlja se regresiranje osiguranja u poljoprivredi preko konkursa za regresiranje troškova osiguranja u poljoprivredi, za koji je predviđeno 400.000 dinara. Konkurs je otvoren do 31.10.2024 god.

Ovom prilikom raspisan je i konkurs za podsticaje u voćarstvu kojim je predviđeno subvencionisanje nabavke sertifikovanih sadnica voća za proleće i jesen 2024.godine i konkurs će trajati do 15.11.2024 godine.

Nastavlja se i podrška poljoprivrednim udruženjima preko konkursa za koji je izdvojeno 600.000 dinara.

Konkursom za dodelu podsticaja za ruralni turizam nastavlja se podrška grada ovom sektoru. Konkurs je otvoren do 15.09. i maksimalni iznos po korisniku je 120.000 dinara.

U toku godine biće realizovane i planirane edukacije poljoprivrednih proizvođača i posete sajmovima za preostali deo sredstava predviđen programom.

Za realizaciju programom predviđenih konkursa i aktivnosti iz budžeta je ove godine predviđeno 13 miliona dinara.

Izvor: Grad Zaječar