banner-image

Prisvajanje zemljišta IMT-a najveći udar na budžet Beograda još od privatizacije PKB

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da prisvajanje zemljišta IMT-a višestruko ispod tržišne cene, predstavlja najveći udar na Beograd i njegov budžet još od privatizacije PKB-a.

„Kupovinom imovine IMT-a za 70.8 miliona evra, kupac ‘ABL Solvent’ stekao je samo pravo korišćenja nad 33 hektara zemljišta na Novom Beogradu, koje mu je međutim sada upisano kao pravo svojine, bez ikakve dodatne naknade“, rekao je Jovanović u pisanoj izjavi.

„Kupovinom imovine IMT-a za 70.8 miliona evra, kupac ‘ABL Solvent’ stekao je samo pravo korišćenja nad 33 hektara zemljišta na Novom Beogradu, koje mu je međutim sada upisano kao pravo svojine, bez ikakve dodatne naknade“, rekao je Jovanović u pisanoj izjavi.

On je istakao da su to omogućile izmene zakona o planiranju i izgradnji, kojima je ukinuta naplata konverzije iz prava korišćenja u pravo svojine nad zemljištem iz stečajnog postupka ili privatizacije.

„Imajući u vidu da hektar građevinskog zemljišta na Novom Beogradu vredi najmanje deset miliona evra, jasno je da se radi o ekstraprofitu za kupca, a gubitku za beogradski budžet, u koji su se slivala sredstva od konverzije, od najmanje 260 miliona evra“, naglasio je Jovanović.