banner-image

Vode Vojvodine: Uvedene mere odbrane od poplava uz Dunav

Na osnovu izmerenih vodostaja, JVP „Vode Vojvodine“ proglasilo je redovnu odbranu od poplava na dodatnih 98,2 km leve obale Dunava na deonici od Bogojeva do Begeča.

Trenutno su na snazi mere redovne odbrane od poplava na Dunavu, na levoj obali od državne granice sa Mađarskom do Begeča u dužini od 160,12 km i na desnoj obali Dunava kod Novog Sada, u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u dužini od 11,44 km.

Dunav je, u svom gornjem toku, u opadanju, a prema prognozama, tokom vikenda će vodostaj i kod Bezdana početi da opada, a potom i u delovima toka koji su nizvodno. 

Vrh talasa u zoni Novog Sada očekuje se početkom sedmice, a prognozirani nivo je oko 550 cm, što neće ugroziti nasipe i branjena područja.

Porast vodostaja prouzrokovale su obilne padavine u slivu Dunava koje su tipične za ovo doba godine.