banner-image

Proizvođači jabuka, vreme je za zaštitu od jabukovog smotavca

Otpočeo je let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukovog smotavca, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Zasadi jabuke su u fazi razvoja ploda, plodovi su, od polovine krajnje veličine do 60% krajnje veličine (BBCH 75-76).

Preporuka je, da se, sprovede hemijski tretman, na samom početku polaganja jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella)  i ukoliko su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Mogu se primeniti insekticidi ovicidnog delovanja, na bazi piriproksifena, kako bi jabukin smotavac položio jaja na tretiranu površinu i tako se onemogućio dalji razvoj larvi:

Alkazar u količini primene 0,075-0,125 l/ha

Harpun, Lascar, Prince, Upaxial u koncentraciji primene 0,075-0,1% ili

Nexiram  10 EC u koncentraciji primene 0,1%.

Za zaštitu od pepelnice jabuke, mogu se primeniti neki od fungicida:

Sercadis (fluksapiroksad) u količini primene 0,25-0,3 l/ha ili

Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji primene 0,04%.

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha preporučuje se da se hemijski tretman sprovede u kasnim večernjim satima.