banner-image

Neophodna zaštita paprike od bolesti i štetočina

Usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi od razvoja lista do faze početka cvetanja (BBCH 19-61), saopštetno je iz Prognoznoizveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Foto: PIS

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 5% biljaka i lisne vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

Vizuelnim pregledima useva uočeno je i prisustvo imaga i larvi tripsa u cvetovima. Vaši i tripsi su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, prenosioci najznačajnijih biljnih virusa.

Protiv štetočina proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) – 0,03%  ili

Tonus (acedamiprid) – 0,25-0,4 kg/ha

   +

Laser super (spinosad) – 0,12-0,2 l/ha   ili

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) – 1 kg/ha ili

Exalt (spinetoram) – 2-2,4 l/ha

Najavljene padavine u narednim danima mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), te se pre padavina ili navodnjavanja preporučuje i tretman preparatima na bazi bakra :

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) – 0,14-0,2%  ili

Curenox 50 WP (a.m. bakar-oksihlorid) – 1,5-2 kg/ha.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura !