banner-image

„Žitopromet“ Senta: Silose puni 100.000 tona hlebnog zrna

Žetva pšenice u severu Vojvodine je skoro privedena kraju, a silosi jedne od najvećih srpskih žitomlinskih kompanija  AD„Žitopromet“ u Senti hlebnim zrnom se pune punom parom. Predsednik kompanije „Žitopromet“ Predrag Đurović izjavio je da je  za desetak dana od proizvođača u silosima u Senti i Novom Kneževcu uskladišteno preko 40.000 tona ovogodišnjeg roda.

– Očekujemo da će se ovaj trend nastaviti i kon tinuirano dovlačimo pšenicu iz silosa i skladišta naših partnera, tako da ćemo u ovom talasu preuzeti za otkup još 20.000 tona, s obzirom da imamo prelazne zalihe iz prošlogodišnje žetve. Tokom godine ćemo u naše silose smestiti oko 100.000 tona pšenice, tempom kojim nam bude nalagala proizvodnja i potražnja naših proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, jer to će zadovoljiti naše potrebe do naredne žetve – rekao je Đurović.

Silosi Žitoprometa

Planirani otkup pšenice ovogodišnjeg roda u „Žitoprometu“ biće rekordan i u odnosu na prethodnu ekonomsku godinu, jer je iz lanjske žetve do kraja maja ove godine, do kada je kupovana pšenica roda 2023.godine, otkupljeno je 97.000 tona, od čega je 87.000 tona prerađeno, a ostatak je prelazna zaliha za rad mlinova u julu i avgustu, dok se nova pšenica  u silosima ne stabilizuje za preradu. U istoriji „Žitoprometa“ to su apsolutno rekordne količine preuzete i prerađene količine pšenice, od pre 140 godina kada su udareni temelji mlinarstva u Senti i 1957.godine kada je delatnost proširena na proizvodnju testenina i pekarskih proizvoda.

U ovom trenutku pšenica na berzi nije formirana, pa je „Žitopromet“ prema svojim proizvođačima i poslovnim partnerima izašao sa akontacionom cenom od 20 dinara za kilogram plus PDV.

Cena 20 dinara akontaiciono, čeka se konačna

Đurović najavljuje da će u narendih nekoliko dana, čim se konačna cena bude formirala na berzi, ukoliko je potrebno doplatiće razliku proizvođačima ili će akontaciona cena ostati  kao konačna.

– Naravno, svi oni koji ostavljaju pšenicu u našim silosima na čuvanje, oni će pratiti situaciju na berzi i tokom godine prodati je kada im odgovara, uz umanjenje troškova čuvanja koje mi imamo, što je ustaljena dugogodišnja praksa – dodao je Đurović.

„Žitoprometu“ sva preuzeta pšenica služi isključivo za proizvodnju u sopstvenim pogonima, jer kako napominje Đurović ne bave se trgovanjem pšenicom, nego  je od 100.000 tona, 90.000 će se samleti u mlinovima i preraditi u pogonima fabrike testenina „Sentela“, pekari u Novom Kneževcu i u pakcentru sitna pakovanja brašna upakovati za prodaju u marketima. U senćanskoj kompaniji uvek računaju da im je potreba oko 10.000 tona prelaznih zaliha koje se za preradu koriste za preradu, da se ne koristi nova pšenica dok tehnološki ne bude u stanju za meljavu.

– Pšenica iz ovogodišnje žetve je zaista vrhunski kvalitet od početka same žetve, jer su svi komercijalni parametri : hektolitarska težina, vlaga i primese su na izvanrednom nivou.

– Posebno nas zadovoljava da su tehnološki parametri sve preuzete pšenice ovogodišnjeg roda, koje radimo u našoj laboratoriji i od strane „Jugoinspekta“ takvi da nam garantuju vrhunski kvalitet naših proizvoda. Sadržaj proteina je u proseku iznad 12,5 a gluten preko 25 posto, što su pokazatelji koji se dugo godina nisu kod nas pojavili, tako da imamo stabilan kvalitet zrna do sada preuzete pšenice i očekujem da će tako biti i kod količina koje ćemo preuzimati u narednom periodu  – kaže Đurović.

M. Mitrović

Foto: M. Mitrović