banner-image

Jabukin smotavac i dalje preti, potrebna zaštita i od pepelnice

Otpočelo je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca! Preporučuje se i hemijski tretman protiv gljivičnih oboljenja, upozoravaju iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Izvor:PIS

Na terenu koji obuhvata Topolu, Kragujevac i okolne opštine zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do 70% krajnje veličine (BBCH 77). Raniji sortiment (Gala), koji je na našem terenu znatno manje zastupljen, trenutno je u fazi početak zrenja (BBCH 81) do napredovanje zrenja (BBCH 85). 

Visoke temperature u proteklom periodu uslovile su dinamičan razvoj jabukovog smotavca (Cydia pomonella), a takav trend nastaviće se i u narednim danima. 

U jabučnjacima je u toku polaganje jaja, a otpočelo je i piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Sa ciljem zaštite jabuke preporučuje se primena nekog od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC, Hydra, Inecor 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,016-0,02% (MBT 2, karenca 14 dana) ili 

Zakon (a.m hlorantraniliprol) … 200-300 ml/ha (MBT 2, karenca 28 dana). 

Takođe, preporučuje se nastavak zaštite od gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) fungicidnim tretmanom zasada nekim od preparata:

Luna experience (a.m tebukonazol, fluopiram) … 0,075% (MBT 3, karenca 14 dana) ili

Bellis (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,8 kg/ha (MBT 3, karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (a.m trifloksistrobin) … 150 g/ha (MBT 3-4, karenca 14 dana) ili

Belatrix (MBT 3, karenca 14 dana) … 0,1-0,15 l/ha (MBT 2, karenca 14 dana).

Navedeni fungicidi imaće efekta i u suzbijanju gljiva prouzrokovača truleži uskladištenih plodova, što je od značaja u zasadima sa ranijim sortimentom kojI su u fazi sazrevanja plodova.

Prilikom odabira preparata za tretmane u zasadima ranijeg sortimenta obavezno obratiti pažnju na karencu!

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura!