banner-image

Neophodna zaštita šećerne repe od pegavosti lišća

Trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu useva šećerne repe, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Na području Južnobačkog okruga usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na više lokaliteta, uočava se širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne na do 80% biljaka, a u odnosu na prethodne preglede kada su pege bile pojedinačne, sada se registruje prisustvo i više pega po listu.

U prethodnom periodu, uslovi u kojima se odvijala proizvodnja šećerne repe bili su izuzetno povoljni za ostvarenje infekcije i dalje širenje navedenog patogena. Od prethodne preporuke (17.06.), lokalno je palo i preko 100 litara kiše po metru kvadratnom, a na automatskim meteorološkim stanicama je zabeleženo do 14 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije.

U narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe, pa se sa ciljem očuvanja lisne mase proizvođačima preporučuje primena fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 • Fungohem SC (bakar-hidroksid) 4 l/ha ili
 • Everest (bakar-hidroksid) 5 l/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) 0,75-1,25 lg/ha ili
 • Galoksid ili Blauvit (bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili
 • Mastercop (Cu iz Bordovske čorbe) 3,5 l/ha ili
 • Copernico HI BIO 25% (bakar-hidroksid) 3-4 kg/ha
 • Postulat (protiokonazol) 0,6-0,8 l/ha ili
 • Olimp, Pylon (protiokonazol) 0,6 l/ha ili
 • Revyvit (mefentriflukonazol) 1,5 l/ha ili
 • Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha ili
 • Orius 25 EW, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 1 l/ha.