banner-image

Počele prijave za prodaju pšenice preko Robnih rezervi: Cena 24 dinara

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je poziv za kupovinu merkantilne pšenice rod 2024. godine. Kupiće do 30.000 tona merkantilne pšenice rod 2024. godine, domaćeg porekla.

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama.

Parametri kvaliteta pšenice: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

Cena merkantilne pšenice je 24,00 d/kg.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 20 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad.

Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad je od 11.07.2024.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/425-774 i 528-911, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad.