banner-image

Crvena detelina

 N-azot u količini od 30-60kg se delom unosi pri osnovnoj obradi,a ostatak pri setvi.Setva se obavlja u proleće ili krajem leta kako bi se biljke dovoljno razvile do zime. Može da bude omašna- ručna i tada je količina semena od 20-25 kg/ha dok ako se setva obavlja pneumatskim sejalicama onda je dovoljno12-15kg/ha i to na dubinu od 1-2 cm.U toku prve godine iskorišćavanja crvena detelina može dati dva otkosa ako je setva bila u proleće. U drugij i trećoj godini daje obično 3-4 otkosa. Prinos zelene krme se kreće od 40-50 t/ha , a sena 10-12 t/ha. Maksimalan prinos krme je u drugoj godini života.

Savetodavac Miloš Nikoletić, PSSS Mladenovac