banner-image

Grinja vinove loze

Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je  crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uvećanjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Treća generacija se razvija od početka avgusta do kraja septembra. 

Grinje počinju aktivnost kada je temperatura oko 15ºC – 16ºC. Sa otvaranjem pupoljaka i pojavom listova grinje odlaze na naličje listova gde se hrane sišući sokove. Na licu lista dolazi do pojave bradavičastih ispupčenja, gala, temnozelene boje. Na naličju ovih listova su udubljenja u kojima su grinje prekrivene vunastom prevlakom koja je beličaste boje. Na jednom listu može biti veći broj gala. Pri jačem napadu dolazi do sušenja lišća. 

Tretman treba obaviti odmah po kretanju vegetacije, u vreme otvaranja pupoljaka kada grinje počinju sa ishranom. Naredni  tretman (zavisno od intenziteta napada ) za  10 – 15 dana. Za suzbijanje grinja koristi se neki od preparata kao što su preparati na bazi bifentrina, abamektina, buprofezina, fenazakvina.                                                 

Bojana Karapandžić, dipl. ing. polj.

PSSS Leskovac