banner-image

Akcize na alkoholna pića rastu dva odsto

Predlogom izmena Zakona o akcizama koji je dostavljen Skupštini predviđeno je povećanje akciza na gorivo i alkoholna pića od januara iduće godine.

Predlog je da se akcize na alkoholna pića uvećaju u proseku za dva odsto kako bi se obezbedili veći prihodi u budžetu.

Akciza na rakije od voća, grožđa ili vino, kako je predloženo, iznosiće 124 dinara po litru umesto dosadašnjih 121,89 dinara, a na rakije od žitarica 316, umesto 309,23 dinara. 

Izmenama Zakona o akcizama planirano je uvođenje akciza na niskoalkoholna pića u iznosu od 21 dinar, a na pivo 24 dinara po litru. Kako je obrazloženo, taj namet se uvodi kako bi se uticalo na mlade da manje koriste ta pića. 

Uvodi se i akciza i na neke vrste pića na koje se, do sada, nije plaćao ovaj namet. Izmene Zakona o akcizama biće razmotrene u okviru paketa finansijskih zakona,odnosno zajedno sa budžetom za narednu godinu. Sednica posvećena ovom setu zakona zakazana je za 9. decembar. 

Prema aktuelnom predlogu, akcize na litar olovnog benzina biće ubuduće 52,50 dinara, umesto dosadašnjih 50 dinara po litri. Na litar bezolovnog benzina plaćaće se akciza od 54, umesto dosadašnjih 50 dinara. 

Značajne promene Vlada predlaže u segmetu naplate akciza na alkoholna pića.Ubuduće će se, naime, akciza plaćati, ne samo na jaka alkholna pića, već i na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 odsto, a najviše 15 odsto alkohola, a koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića, uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholna pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabude –cider, vina od kruške – perry i slično). Naravno, akciza će se plaćati i na sve vrste piva, izuzev bezalkoholnih piva koje sadrži do 0,5 odsto alkohola, bez obzira na pakovanje. 

Akciza na rakije od voća, grožđa ili vino od Nove godine iznosiće 124 dinara po litri, umesto dosadašnjih 121, 89 dinara. Na rakije od žitarica akciza će biti 316, umesto dosadašnjih 309,23 dinara po litri. Na niskoalkoholna pića plaćaće se namet od 21, a na pivo 24 dinara po litru.. 

Prema aktuelnom predlogu izmena Zakona o akcizama, od Nove godine će se obračun akcize na električnu energije plaćati i na sve troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, uključujući tu i naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. 

Inače, već krajem januara, kada Republički zavod za statistiku objavi podatke o godišnjem rastu cena na malo, očekuje se ponovno povećanje akciza na derivate nafte. 

Prema objašnjenju iz Vlade, povećanje akciza na alkoholna pića, aktuelnom izmenom Zakona o akcizama iznosi dva odsto. U Nemanjinoj 11 naglašavaju i da će sledeće usklađivanje iznosa akciza na alkoholna pića biti 2017, kada će se iznos ovog nameta uskladiti sa rastom cena na malo u 2016. godini.

(B92)