banner-image

Milioni će gladovati ako se ne spreči propadanje zemljišta

Svetsko zemljište ubrzano propada zbog erozije, manjka hranljivih materija, smanjenja organskog ugljenika u tlu i drugih pretnji.

Taj trend se može preokrenuti ako države preuzmu vodeću ulogu u promovisanju održivih praksi upravljanja zemljištem i korišćenja odgovarajućih tehnologija, saopštila je agencija UN za hranu i poljoprivredu (FAO).

„Dozvolite nam da promovišemo održivo upravljanje zemljištem“, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun, povodom izveštaja FAO. 

Zemljište je od ključnog značaja za proizvodnju hranljivih useva, a kao glavno skladište ugljenika, zemljište pomaže regulisanju emisije ugljen-dioksida i drugih gasova sa efektom staklene bašte, zbog čega je od ključnog značaja za regulisanje klimatskih promena, navodi se u saopštenju FAO dostavljenom Tanjugu. 

Situacija sa svetskim zemljištem se, prema ovom izveštaju, pre pogoršava nego što se poboljšava, budući da je 33 odsto zemljišta trenutno ugroženo zbog erozije, hemijskog zagađenja, salinizacije, itd. 

„Dalji gubitak produktivnog zemljišta bi ozbiljno ugrozio proizvodnju hrane, povećao volatilnost u cenama namirnica, i potencijalno gurnuo milione ljude u glad i siromaštvo. Međutim, izveštaj takođe nudi dokaz da gubitak zemljišnih resursa i funkcija može biti izbegnut“, izjavio je generalni direktor FAO, Hose Grasijano de Silva. Izveštaj FAO, pod nazivom „Status zemljišnih resursa u svetu“, rezultat je rada oko 200 stručnjaka iz 60 zemalja sveta, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)