banner-image

Ovcama trebaju proteini

Potrebe kod ove kategorije ovaca zavise od TM grla, fiziološkog stanja i proizvodnosti. Potrebe za proizvodnju vune ne mogu da se odvoje od potreba za održanje života. Za sintezu vune su značajni pre svega proteini, posebno oni koji su bogati sumporom. Uz proteine, mora se voditi računa o odgovarajućoj količini energije, kao i ostalih hranljivih materija.

Od posebnog značaja kod ovaca je priprema za oplodnju. Ona podrazumeva držanje ovaca pre i tokom parenja na pašnjacima odličnog kvaliteta. Ako je pašnjak lošijeg kvaliteta, na 14 do 20 dana pre parenja ih prihranjujemo koncentratima, a to treba da traje sve do 7 do 10 dana posle oplodnje. Posle toga ishrana može izvesno vreme da se smanji, jer su potrebe za porast embriona u tom periodu neznatne.

Tek u 4. i 5. mesecu bremenitosti potrebe za razvoj ploda su izraženije i tada treba povećti količinu energije u obroku za oko 40-50%, a Ca i P za 100%. u odnosu na potrebe u prvoj polovini bremenitosti. Kada ovca nosi blizance potrebe se udvostručuju. Visokobremenitim grlima treba davati kvalitetnu kabastu hranu i nešto koncentrata. Ishrana u ovom periodu malo utiče na masu jagnjadi pri rođenju, ali zato ima značajan uticaj na njihovu vitalnost i smanjenje mortaliteta u prvim danima života.

U prvoj polovini bremenitosti potrebno je obezbediti 2-3 kg. silaže i 1,5-2,5 kg. sena dnevno po grlu.

U drugoj polovini za ovcu od 50 kg. potrebno je obezbediti silaže 3 kg. livadskog sena 1,5 kg. lucerkinog sena 0,5 kg, a ako ga nema 0,2-0,3 kg. koncentrata.

PSSS Kragujevac