banner-image

"Helenik šugar" pomaže ratarima da postignu bolji prinos

Kompanija Helenik šugar Srbija u čijem sastavu posluju šećerane u Crvenki i Žablju danas je u Novom Sadu predstavila projekat čiji je cilj da stručnim savetima pomogne proizvodjaćima da povećaju proizvodnju repe po hektaru i poprave kvalitet roda.

Projektom je planirana dugoročna saradnja poljoprivrednih stručnjaka i proizvođača šećerne repe, a obuhvatiće 60 parcela površine 620 hektara, saopštio je Helenik šugar.

Cilj je da se pomogne snabdevačima i garantuje im prinos i digestiju pod uslovom da sprovede savete stručnjaka. Obaviće se ispitivanje azota u zemljištu, jer proizvođači previše đubre njive i to je najčešća greška u proizvodnji šećerne repe. Stručnjaci će davati savete i kada je reč o izboru sorti, kao i načinima zaštite.

Skupu je prisustvovalo više od 150 proizvođača ćećere repe.

„Prošle godine imali smo izuzetno nisku proizvodnju repe. U saradnji sa naučnim institucijama pokrenuli smo ovaj ambiciozni dugogodišnji projekat sa ciljem da dostignemo proizvodnju od 10 tona šećera po hektaru“, rekao je direktor kompanije Helenik šugar Srbija Petros Gemintzis.

On je dodao da će Helenik šugar ovu godinu planira da poveća proizvodnju šećera u Srbiji i pusti u rad obe šećerane.

(Agrosmart)