banner-image

Miščević: Zaštititi interes seljaka

Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević istakla je danas da se u pregovorima sa EU o poljoprivredi posebna pažnja posvećuje zaštiti srpskih interesa, kao i seljaka i dodala da se radi na Akcionom planu, koji će biti završen idućeg meseca u prvoj verziji.

Ona je dodala da je veoma bitno posvetiti se sada pitanju kako će izgledati srpska poljoprivreda posle ulaska u EU.

Miščević je na „Nin fokus „konferenciji „Budućnost srpske poljoprvrede“, kazala da iskustvo država članice EU pokazuje da se prednosti ne osete odmah po ulasku u Uniju, već s vremenom kada se zemlje prilagode da koriste sredstva EU.

Miščević je istakla da EU ne određuje budućnost srpske poljoprivrede, da Brisel ne defniše pravce naših pregovora, već je partner u procesu pregovora, u kojem se razgovara šta su najbolje mogućnosti.

Strategijom, prema njenim rečima, je definisana budućnost srpske poljoprivrede, a ona se trenutno doteruje kroz akcioni plan koji se uskladuje sa elementima standarda EU.

Pred nama su pregovori o uključivanju srpske poljoprivrede u veliki korpus zajedničke poljoprivrdne politike EU, naglasila je Miščević, podsetivši da je poljoprivredna politika EU jedna od najstarijih politika Unije.

Ona datira iz 50-tih godina kada je posleratna Evropa bila mlada i osiromašena, te je postojala potreba za razvojem poljoprivredne.

Specifičnost politike u ovom sektoru jeste da EU kroz fondove pomaže razvoju preduzetništva u ovoj oblasti, podsetila je Miščević.

U pregovorima, kako je kazala, posebna se pažnja posvećuje zaštiti interesa srpske poljoprivrede, kao i seljaka.

„U pregovorima se tri poglavlja bave ovom oblašću. Najdirektnije se te oblasti tiče Poglavlje 11 posvećeno poljoprivrednom i ruralnom razvoju, Poglavlje 12 koje se tiče bezbednosti hrane, teško i komplikovo. Tu je i poglavlje 13 o ribarstvu, za koje konstatujemo da poseduje veliki potencijal“, objasnila je Miščević

(Tanjug)