banner-image

Kostić kupuje šećeranu u Senti

Novosadski Sunoko, koji je u okviru MK grupe, objavio je nameru za preuzimanje akcija senćanske šećerane TE-TO koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara.

Sunoko je u sredu na Beogradskoj berzi kupio 0,34 odsto akcija senćanske šećerane TE-TO i odmah potom objavio nameru za preuzimanje akcija ove kompanije koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara.

Kako je objavljeno u nameri, većinski vlasnik senćanske šećerane, italijanski SFIR, zajednički deluje sa Sunokom, te se namera za preuzimanje odnosi na 20,9 odsto akcija koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara. 

TE-TO, koji zauzima oko petine domaćeg tržišta, nedavno je objavio da je prošle godine registrovao gubitak od 286 miliona dinara usled niskih cena šećera u odnosu na veliki minus od 926,2 miliona dinara pretrpljen 2014. godine. 

Na jučerašnjoj ceni od 2.550 dinara tržišna vrednost senćanske šećerane iznosi 1,02 milijarde dinara (8,3 miliona evra). 

Tokom 2012-2013. godine Sunoko je neuspešno pokušavao da preuzme grčke šećerane u Srbiji (Crvenka i Šajkaška) koje posluju pod kontrolom grčke države.

(Wise broker)