banner-image

Da se ukine carina na šećer za Rusiju

Sekretar Odbora za poljoprivredu u PKS Nenad Budimović kaže da država treba da krene u pregovore sa Rusijom o ukidanju carina na izvoz belog šećera iz Srbije.

Trenutno ona iznosi 300 dolara po toni.

On je novinarima u PKS-u kazao da je beli šećer izuzet iz Sporazuma o spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda Srbije i Rusije i da se na njega plaća carina. 

„Sada je vreme da se krene u pregovore sa Rusijom da se taj namet skine, kako bi se za oko 200.000 tona tržišnih viškova šećera iz Srbije našli kupci, jer će kvote za proizvodnju šećera u Evropskoj uniji 2017. pasti, a to će se sigurno odraziti na srpsko tržište šećera“,naglasio je Budimović. 

Prema njegovim rečima, proizvodnja šećerne repe u Srbiji ove godine će zavisiće od ugovora poljoprivrednika sa šećeranama, ali će sigurno tom kulturom biti zasejano manje hektara nego 2015. godine, zbog pada cena ne samo u Srbiji nego i u EU. 

Planirano je da ove godine šećernom repom u Srbiji bude posejano oko 60.000 hektara. 

Srbija je jedina balkanska zemlja sa preferencijalnim statusom za izvoz šećera u EU i ima pravo na izvoz 181.000 tona tog proizvoda 

Predviđeno je da u drugoj polovini 2017. u EU bude napušten sistem kvota u proizvodnji i prometu šećera, pa stručnjaci procenjuju da će to dovesti do velike promene u strukturi proizvodnje i u potrošnji šećera. 

Ukupna procenjena potrošnja šećera u EU, prema ranijim podacima je 17,8 miliona tona, što čini približno polovinu svetske proizvodnje šećera od repe, sa prognozom pada do 2023. na nivo od 17 miliona tona.