banner-image

Fungicidi u organskoj proizvodnji

Sumpor 

Najstariji fungicid. Preventivni je fungicid je i deluje tako što zaustavlja klijanje spora gljive pa se mora naneti na površinu biljke pre ostvarivanja uslova za infekciju. Deluje vrlo uspešno protiv pepelnica, rđa, monilija, venturije ali ima zadovoljavajuci preventivni efekat i protiv drugih bolesti. Dostupan je praškastim, tečnim i vodorastvorljivim formulacijama za primenu. 

Mere opreza: ne mešati ga sa mineralnim uljem ili koristiti ako je u proteklih mesec dana korišćeno ulje jer može izazvati fitotoksičan efekat za biljku; ne primenjivati ga na temperaturama višim od 30 stepeni celzijusovih, kao i izbegavati primenu sumpora u kulturama kao što su kajsije, jagode i biljke iz porodice tikava. Primena mešavine sumpora i kreča u koncentraciji 2 : 1 je idealna kod tretiranja voćaka u periodu mirovanja vegetacije. 

Bakar  

Bakarni preparati uspešno deluju protiv gljiva i bakterija kao protektivni fungo – baktericidi. Bordovska čorba je kombinacija kreča sa bakarnim sulfatom, gde kreč ima ulogu neutralizacije kiselosti bakra te samim tim produžava dejstvo, manje je podložan ispiranju i bezbedniji je po biljku sam preparat. Uspešno se koristi protiv prouzrokovača plamenjača, pepelnica i antaknoza kao i preventivno protiv drugih gljivičnih i bakterijskih bolesti. Mlado lišće kao i plodovi voća je osetljivo na bakar pa na voću u intenzivnom porastu treba koristiti razblaženiji rastvor bakra u odnosu na primenu u periodu mirovanja. Izbegavati primenu pri jako toplom vremenu, ili ukoliko se očekuje kiša neposredno nakon tretiranja, jer može doći do ožegotina na lišću. Rizik se može smanjiti dodavanjem mineralnog ulja.

Ulja i bikarbonati 

Soda bikarbona je dobar protektivni fungicid protiv mnogih gljivičnih oboljenja ali efikasno dejstvo pokazuje jedino u kombinaciji sa mineralnim uljima. Ova kombinacija može biti fitotoksična pri jako visokim ili niskim temperaturama pa je bolja kombinacija mineralnog ulja sa kalijum bikarbonatom ili amonijum bikarbonatom.

Mast. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović