banner-image

Zgrada “Srbijašuma” spremna za IPARD

-Nema hitnije stvari od IPARD procedure jer samo na taj način možemo da otklonimo blokirajuće faktore kako bismo mogli već ove godine da dobijemo akreditaciju . IPARD se tako našao na prvom mestu, tim pre jer je bilo pokušaja da se diskredituje, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović za RTV.

Proceduru dobijanja akreditacije za IPARD pojasnio je na sledeći način:

„Jedan blokirajući faktor bio je to što nismo imali IPARD procedure. Usvojili smo izmene Zakona o poljoprivredi, završili postupak zapošljavanja ljudi u Upravi za agrarna plaćanja čime smo zaokružili ljudski kapacitet što se tiče IPARD-a. Ovih dana rade se referentni cenovnici i oni će biti završeni u narednih petnaestak dana. Što se tiče objekta, što je bio jedan od većih problema, on je razrešen i to će biti zgrada „Srbijašuma“ koja ima 2.500 kvadrata. Urađen je kompletan projekat rekonstrukcije a dozvola će se dobiti u narednih 10 dana. Ministarstvo poljoprivrede će u aprilu uputiti poziv eksternim revizorima kako bi se postupak završio do juna meseca a kako bi u avgustu ili septembru uputili prve pozive poljoprivrednicima koji se odnose pre svega na mehanizaciju i opremu za prerađivačku indistriju“.

Govoreći o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Nedimović je naglasio da postoji jedan problem, ali je rešiv.

„Pre svega mi smo jedna od retkih zemalja, možda i jedina, koja nije dobila nakon potpisivanja SSP-a vreme za prilagođavanje u politici upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Mi smo spremili rešenja koja se tiču prolongiranja rokova vezano za prodaju zemlje strancima i tu neće biti nikakvih problema jer će to biti u korist naših poljoprivrednih proizvođača. Ostalo je samo da definišemo rokove koliko će ko morati da ima prebivalište ili će morati da ima registrovanu firmu u Srbiji da bi uopšte mogao da bude kandidat. Mogu da kažem da ti rokovi neće biti kraći od pet, a ni duži od deset godina čime ćemo stvoriti prostor da od 1. septembra 2017. te nemamo problem“.

(RTV)