banner-image

Vojvodina daje tri miliona za bezbednost i kvalitet hrane

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je tri nova konkursa – za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine; konkurs za inteziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole i konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume APV.

U okviru konkursa  za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla Pokrajina će dati ukupno 3.000.000 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 50 odsto podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000 dinara, a maksimalni iznos je do 400.000 dinara.

Kako se navodi u tekstu konkursa, sufinansiraće se:

1. troškovi izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2017. godini;

2. troškovi kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2017. godini izvršile ovlašćene organizacije;

3. troškovi za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2017. godini.

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnici – takođe nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; pravna lica (privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo); udruženja građana i zemljoradničke zadruge.

Svi oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaziti se u aktivnom statusu, a podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji AP Vojvodine. Ako prijavu podnosi pravno lice, mora imati sedište na teritoriji Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti u Vojvodini.

Detaji teksta konkursa mogu se videti u prilogu:

{download}72{/download}