banner-image

Počela predaja zahteva za 5.000 dinara po kravi

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. Pravo na podsticaje po osnovu ovog pravilnika imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaj u iznosu od 5.000 dinara po grlu, se ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku godinu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke. Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva. Izuzetno u 2017. godini pravo iz ovog pravilnika mogu da ostvare i lica čije su se krave otelile u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

(Agrosmart)