banner-image

Sremska Mitrovica će ulagati u organsku proizvodnju

Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica raspisaće tokom ove nedelje konkurs za poljoprivrednike koji se bave organskom proizvodnjom, u cilju popularizacije tog načina uzgajanja biljnih kultura.

U skladu i sa politikom nadležnog ministarstva, i u ovom gradu veći akcenat će se staviti u narednom periodu na edukaciju i približavanje značaja organskih proizvoda.

Na teritoriji Sremske Mitrovice trenutno postoji mali broj poljoprivrednika koji se bave organskom proizvodnjom.

Pojedini su sertifikovani, a kako saznajemo u Agenciji za ruralni razvoj, neki su u fazi konverzije. U Zasavici  smo saznali da je proizvođačima izuzetno važna pomoć koja stiže od grada i viših nivoa vlasti.

U cilju popularizacije organske proizvodnje već neko vreme Agencija za ruralni razvoj sprovodi aktivnosti edukacije posebno za mlade poljoprivrednike. Još jedna mera koju će aktuelizovati jeste i novi konkurs.

Za pomoć proizvođačima za poslovanje u prve tri godine rada u toj oblasti država će iduće godine izdvojiti više sredstava, istakao je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović.

„Za organsku proizvodnju dolaze bolji dani. Ove godine je u budžetu za biljnu organsku proizvodnju izdvojeno 88 miliona dinara, a za stočarsku 55 miliona dinarara. Subvencije za tu proivodnju su veće za 40 odsto, a organska hrana se u ovom trenutku proizvodi na 16 900 hektara“. rekao je.

Nedimović je istakao da Srbija vidi šansu i u razvoju organske hrane i da će sledeće godine u budžetu za poljoprivredu biti izdvojena sredstva za pomoć proizvođačima za poslovanje u prve tri godine koje su najkritičnije.

(RTV)