banner-image

Produžen rok za podsticaje za nabavku novog traktora

Uprava za agrarana plaćanja izmenila je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrenog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini čime je rok za ostvarivanje ovog prava produžen do 31. maja. U prvobitno raspisanom Javnom pozivu rok za podnošenje zahteva bio je od 10. aprila do 19. maja.

Obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Upravi za agrarna plaćanja. Fizička lica uz njega treba da prilože i predračun za nabavku novog traktora, kao i izjavu proizvođača da se izabrani traktor može kosistiti za obavljanje radova u voćarstvu, vinogradarstvu I povrtarstvu. Potrebno je imati i potvrdu dobavljača da može obaviti isporuku traktora u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna. Pravna lica pored ovih dokumenata trebaju da pribave I odgovarajuće potvrde iz Registra privrednih subjekata I Agencije za privredne register. Zemljoradničke zadruge dostavljaju istu dokumentaciju kao I pravna lica s tim što moraju da imaju I overen Obrazac 2- Tabela članova zadruge.

Sve informacije u vezi ostvarivanja prava iz Javnog poziva mogu sa dobiti pozivom na broj kontakt centra Uprave za ararna plaćanja 011/30 20 100, 011/30 20 101 I 011/30 20 118.

(Agrosmart)