banner-image

Inđija raspisala konkurse za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Opština Inđija je nedavno na osnovu odluke o budžetu opštine, Odluke o otvaranju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Inđija i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine raspisala dva konkursa. Jedan je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, a drugi za dodelu bespovratnih sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje).

Po osnovu prvog konkursa poljoprivrednici u sektoru proizvodnje mleka mogu da konkurišu za nabavku kvalitetnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta, kao i nabavku opreme i mehanizacije za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane (seno, silaža, senaža, itd). Takođe za nabavku opreme za mužu ili zatvorenih sistema za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja životinja.

Minimalni iznos povraćaja sredstava za sektor mleko je od 15.000,00 – 200.000,00 dinara.

U sektoru proizvodnje mese mogu da konkurišu za nabavku kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa, kao i za nabavku opreme i mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (seno, silaža, senaža, itd), električne ograde i termo-pojilice.

Minimalni iznos povraćaja sredstava za sektor meso je od 15.000,00 – 200.000,00 dinara.

U sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća (uključujući i pečurke) i cveća povraćaj sredstava može se dobiti za nabavku mehanizacije i opreme za setvu, sadnju, zaštitu bilja i navodnjavanje/odvodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uključujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polju. Zatim za nabavku mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju (nabavka preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina. Sredstva će se dodeljivati i za nabavku sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda i rasadnika od izmrzavanja, protivgradnih mreža i prateće opreme, sistema kap po kap, plastičnih folija, agrotekstila i prskalica za navodnjavanje).

Minimalni iznos povraćaja sredstava za ovaj sektor je od 25.000,00 – 500.000,00 dinara.

Po ovom konkursu biće dodeljena sredstva i za sektor ostali usevi čime je predviđena nabavka priključnih mašina za žetvu i berbu, mašina za obradu zemljišta ( plugovi, tanjirače, drljače, razrivači, podrivači, germinator, setvospremač, špartač) i sejalica.

Minimalni iznos povraćaja sredstava za sektor ostali usevi je od 25.000,00 – 500.000,00 dinara.

U sektoru pčelarstvo proizvođači će moći da konkurisšu za povrat sredstava prilikom nabavke novih pčelinjih proizvoda i opreme za pčelarstvo (košnice, centrifuge, električni otklapač saća, kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, topionice za vosak, električni dekristalizator, kante i burad za med, sto za pakovanje meda, cisterne za med, sušare za polen, kontenjeri)

Minimalni iznos povraćaja sredstava za sektor pčelarstvo je od 5.000,00 – 100.000,00 dinara.

Ovaj konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2017 godine.

Predmet konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) je regresiranje veštačkog osemenjavanja goveda.

Zahtevi  se po osnovu ovog konkursa podnose dva puta godišnje. Za osemenjavanja izvršena od 01.11.2016. do 30.04.2017. godine, zahtev se podnosi od  01. do 31. maja 2017.godine, a za osemenjavanja izvršena u periodu od 01.05.2017. – 31.10.2017. godine zahtev se podnosi od 01. septembra do 15. novembra 2017. godine.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.000,00 dinara po priplodnom grlu (bez PDV-a), odnosno maksimalan iznos po jednom zahtevu ne može preći 100.000,00 dinara.

Za više informacija i potrebnu dokumentaciju treba sse obratiti Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.