banner-image

Usevi pod stresom, prinosi pod znakom pitanja

U Srbiji je tokom juna palo 70 odsto manje kiše od proseka za taj mesec, što uz tropske temperature, loše utiče na gotovo sve poljoprivredne kulture, ali je još rano za procenu eventualnog manjka prinosa, rečeno je Tanjugu u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Prema podacima PKS-a, vremenske prilike u prethodnom periodu pogodovale su bolestima, ali i štetočinama, pa je zaštita bila intenzivna na poljima.

Visoke spoljne temperature, kako kažu u PKS-u povoljno su uticale na gubitak vlage strnih žita, koje su na kraju voštane zrelosti, što je pozitivno sa stanovišta čuvanja hlebnog zrna, dok je kukuruz u različitim fazama metličenja i svilanja i da je na osnovu podataka sa terena uočeno da su biljke kukuruza uspele da formiraju klip, a da je na ranijim setvama oplodnja ostvarena.

Kako naglašavaju, soja je trenutno u fazi cvetanja i formiranja mahuna i u ovoj fazi je ta uljarica najosetljivija na nedostatak vlage i nisku relativnu vlažnost vazduha, odnosno visoke temperature u ovom periodu mogu da prekinu dalje formiranje mahuna i da utiču na smanjenje prinosa.

U PKS-u navode da suncokret vrlo dobro podnosi sušu, jer je poznat kao biljna vrsta koja ima veoma moćan koren, odnosno dobru pokrovnost na parceli i veoma dobro čuva vlagu. 

Trenutni vremenski uslovi, prema procenama komore, ne mogu direktno ugroziti prinos šećerne repe, jer je ta kultura dobre pokrovnosti, širokog lista pa voda iz zemljišta teže isparava, ali kako ističu, zbog stresa je šećerna repa je osetljivija na bolesti pre svega na sivu pegavost.