banner-image

Usevi plaćaju danak suši u Braničevu

Padavine su u Braničevskom okrugu dobrodošle usevima zbog deficita vlage, ali su za veliki procenat površina stigle prekasno i u nedovoljnoj količini, te neće imati neki efekat na krajnji prinos, procenjuje se u PSSS „Požarevac“. Stručna služba iznosi podatak da je u ovom okrugu kukuruz posejan na oko 66.000 hektara.

„Visoki deficit vlage i visoke dnevne temperature uticale su na ključne faze razvoja, na oplodnju i nalivanje zrna, što  će se svakako negativno odraziti na prinos u jesen“, rekla je u razgovoru za eBraničevo Jorgovanka Vlajkovac, savetodavac u PSSS Požarevac. 

Na parcelama pod kukuruzom može se videti da su biljke odbacile donje listove, što je još jedan  odbrambeni sistem protiv deficita vlage, jer se na taj način  smanjuje površina za transpiraciju. S druge stane, tako se smanjuje i površina za stvaranje hraniva.

„Kako dnevne temperature često prelaze 32 stepena, usevi iz kasnog roka setve imaće problem sa oplodnjom, jer dolazi do uginuća polena“, objašnjava Vlajkovac.

Suncokret je u ovom okrugu posejan na oko 15000 hektara.

„Zahvajujući građi korenovog sistema, ovaj usev se lakše  bori s deficitom vlage i visokim dnevnim tempraturama, ali i kod ove kulture doći će do drastičnog smanjenja prinosa u odnosu na proteklu godinu“, zaključila je Vlajković.

(eBraničevo)