banner-image

Kukururuz pao na 16,70, a pšenica na 17,10 dinara

Prve nedelje u decembru cene primarnih poljoprivrednih proizvoda na novosadskoj Produktnoj berzi, kukuruza i pšenice beleže pad sa minimalnim oscilacijama. Primetna je slabija aktivnost učesnika na robno berzanskom tržištu koja je karakteristična za ovo doba godine, međutim slab rod ovogodišnjih useva dodatno utiču na smanjeni obim aktivnosti na tržištu žitarica. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.707 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 33.339.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 38,56%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 29,23%.

Cena kukuruza kao i prošle nedelje nastavila sa blagim cenovnim padom. Žuto zrno je količinski  uzelo primat u trgovanju na organizovanom tržištu, čiji je obim iznosio 900 tona robe. Ponderisana cena je iznosila 16,70 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,37 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 1,05%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Pšenicom SRPS kvaliteta sa  klauzulom „gratis lager“ trgovalo se po ceni od 17,10 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena hlebnog zrna je iznosila 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 0,48%  u odnosu na cenu iz prethodne sedmice.

Soja beleži odsustvo trgovanja na organizovanom robno berzanskom tržištu. Ponude soje od 48,00 do 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a nisu pronalazile svoje kupce.

Berzanski index PRODEX je na dan 07.12.2017. godine bio na nivou od 208,89 indeksnih poena, što je za 0,31 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 3,66%, a kukuruz je pojeftinio 0,88%.

Pšenica i dalje pada zbog slabog američkog izvoza koji je rezultat oštre konkurencije na međunarodnom tržištu.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 0,65%, a sojina sačma je poskupela 2,77%.

Na cenu soje su uticali dobri američki izvozni rezultati, naročito u Kinu.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz (martovski fjučers) je pojeftinio 0,46%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 2,04%, a kukuruz je pojeftinio 0,32%.

Na cenu pšenice je uticao slab francuski izvoz u zemlje van evropske unije, koji je rezultat oštre konkurencije robe iz regiona Crnog mora.

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

400

18,37

400

18,37

1,05% 

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 29.12.

500

18,48

500

18,48

Pšenica, rod 2017.

270

19,58

270

19,58

0,48% 

Pšenica, rod 2017. gratis lager do 30.01.

500

18,81

500

18,81

Soja, rod 2017.

125

52,80-53,35

Soja, rod 2017. odloženo plaćanje do 15.12

25

53,02

25

53,02

Krompir rod 2017. crvena sorta laura, uvoz iz Nemačke

24

28,60