banner-image

Investitoru u Despotovu državne njive na 30 godina

Skupština opštine Bačka Palanka dala je saglasnost na Investicioni plan, uz predlog mera za realizaciju zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa.

Preciznije, radi se o investicionom planu „Ajduk agrar“ doo iz Despotova.

Nadležni su ovakvu odluku obrazložili, kako kažu, činjenicom da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno, između ostalog, da se pravo prvenstva zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta može dati na period i do 30 godina. Nadležni kažu, da u skladu sa tim i investitor, odnosno „Ajduk agrar“ doo dostavi izjavu kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da investicija nije početa samo radi dobijanja saglasnosti nadležne Komisije.

„Opština Bačka Palanka u pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini „Ajduk agrar“ Despotovo daje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine preko 70 hektara i to na period od 30 godina. Uz cenu od 207 evra po hektaru po godini“, kaže predsednik Skupštine opštine Mita Lačanski za „Dnevnik“ i dodaje da aranžman počinje da važi od 2018-19. agroekonomske godine.

Po Investicionom planu „Ajduk agrar“ doo planira zapošljavanje 44 radnika u naredne tri godine. U ovoj agroekonomskoj godini 15, u narednoj 10, a u 2019-20. godini 19 novih radnika. Odluka se obrazlaže procenom da ovo preduzeće planira značajno investiranje.

M. Sudžum

Izvor:Dnevnik