banner-image

Nema podsticaja za više od 300 krava, manje od 10 krmača…

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnike o izmenama postojećih pravilnika kojima se regulišu uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, kao i po košnici pčela.

Prema izmenjenom pravilniku pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

tri kvalitetne, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava; 
tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova; 
deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva; 
deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova.”

Da bi ostvarili podsticaje u pčelarstvu, pčelari moraju da imaju najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.
(Agrosmart)