banner-image

Bespovratno 20 miliona za manifestacije u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo rapisao je Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Po ovom kkonkursu dodeliće se bespovratna sredstva za organizovanje tradicionalnih manifestacija, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Konkursna sredstva namenjena su za podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala). Za ovu namenu mogu da konkurišu obrazovne i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

Takođe i za podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade. Sredstva po ovom osnovu mogu da dobiju lokalne samouprave i udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Sredstva će se dodeljivati i za podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade). Na konkurisanje za dobijanje sredstava po ovom osnovu imaju pravo lokalne samouprave i udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 20.000.000,00 dinara

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 40.000,00 dinara, a maksimalni do 1.200.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Tekst konkursa može se pogledati ovde.
(Agrosmart)