banner-image

Vreme je za rasađivanje povrća

Počelo je iznošenje proizvedenog rasada povrća, pre svega paprike na otvoreno polje. Kako je to stresna situacija za gajene biljke koje iz komotnih uslova koji su vladali u zatvorenom prostoru bivaju prebačene na otvoreno, u hladnija zemljišta, jaču insolaciju, temperaturne interval koji idu od  7 – 8 do 25 -30 stepeni Celzijusa. Istovremeno, biljke na otvorenom polju ugrožene su od konkurencije korovskih biljaka i izložene napadu prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata.

Ukoliko povrtari to nisu uradili, preporučujemo im da pre sadnje na otvorenom (ukoliko je pH niži od 6,5) primene korektor pH zemljišta – pH PLUS (200 – 700 kg/ha), zatim  osnovno đubrivo CHAMPION Diablo 12:6:24 (300 – 1000 kg/ha). Zaštita od zemljišnih štetočina (rovac, grčice, žičari) ostvaruje se deponovanjem zemljišnog granulisanog insekticida Force 1,5 G (8,0 kg/ha) ili Force 0,6 G (12 – 15 kg/ha), a u cilju zaštite od semenskih, jednogodišnjih širokolisnih korova herbicid Pendistop (4,0 – 6,0 l/ha).

Rasad paprike 24 sata pre sadnje treba zaliti ili potopiti u rastvor (10 litara vode) kombinacije Propalant 722 SL (15 ml) + Fostonic 80 WP (6 g) + Funomil (10 g) + FitoFert Kristal 10:40:10 (20  g), a zatim folijarno tretirati fungicidima sa preventivnim delovanjem: Funguran OH (15 g/10 l vode) + Penncozeb WG (25 g/10 l vode).

Nakon 5 do 7 dana od rasađivanja sa stalno mesto i adaptacije biljka na nove uslove počinje se sa redovnim merama nege tj. tretmanima sredstvima za zaštitu i ishranu bilja.

Pre izvođenja mera hemijske zaštite neophodno je proučiti uputstvo proizvođača o primenjivanom preparatu, a prilikom tretmana obavezno je poštovanje svih mera lične zaštite (zaštitna oprema – naočare, maska, rukavice), dok posle aplikacije  postupati sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa pravilima o odlaganju otpada.

Izvor:Agrosvet