banner-image

Za uvođenje standarda dva miliona bespovratno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja sertifikacije sistema bezbednosti kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu  dodeljuju se za sufinansiranje:

–  troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2018.godini

– troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2018.godini izvršile ovlašćene organizacije

– troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u2018. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je 2.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom Konkursu namenjena su  za sufinansiranje do 70 odsto podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime  poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 30.000,00 a maksimalan 50.000,00 dinara.

Mogu da konkurišu fizička lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe i pravna lica odnosno privredna društva, udruženja građana i zemljoradničke zadruge.

Prijave na Konkurs podnose se zaključno sa 23. novembrom 2018.godine.

Potrebna dokumentacija i uslovi za Konkurisanje biće objavljeni na sajtu Sekretarijata na adresi www.psp.vojvodina.gov.rs

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti i  putem telefona 021/487-4601.

(Agrosmart)