banner-image
banner-image

U Rači počela izgradnja pogona za med

U Rači je pre nekoliko dana počela izgradnja fabrike za med, prenosi sajt Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS). Kamen temeljac položen je 25. juna, a nakon što su okončane sve neophodne procedure, započeti su prvi radovi 23. jula. Urađeno je premeravanje placa,  markiranje nulte kote, uklanjanje humusa na mestu gradnje pogona i odnošenje zemlje. Predviđeni rok za izgradnju pogona je 150 dana. 

Iz SPOS-a apeluju da pčelari koji su svojim donacijama dobrim delom doprineli da se sakupi novac za početak izgradnje fabrike  nastave da doniraju priloge. Savez predlaže da najmanji iznos bude  u visini od 120 dinara pomnoženo sa brojem košnica koje pčelari imaju. Novac je neophodan da bi se pogon završio u planiranom roku.

Nakon izgradnje Pogona, kako navodi SPOS, sledi opremanje fabrike neophodnom opremom, nabavka vozila za prevoz meda, uvođenje HACCP standarda, uvođenje svih potrebnih radnih procedura, dobijanje dozvola za rad i druge neophodne dokumentacije, kao i probni rad. Uzimajući sve to u obzir realno je očekivati da će Pogon početi da radi krajem naredne godine, pod uslovom da se obezbede neophodna sredstva za to. Inače, pčelari su se odlučili na izgradnju sopstvenog pogona kako bi obezbedili postizanje realnih tržišnih cena meda.

(Agrosmart)