banner-image
banner-image

Od Razvojnog fonda Vojvodine zajam od sto miliona

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu. Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoju i unapređenju poljoprivrede povećanjem nivoa tehničke opremljenosti, obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanja stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje: nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije, nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata, nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo, nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima, nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje, nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor, izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda, kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta, silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda, kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Iznos kredita će, u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, iznositi od 300.000,00 do 100.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine i nalaze se u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti kamate iznose dva i tri odsto zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se ubrajaju u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, kamatne stope iznose jedan i dva odsto.

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti investicije. Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata – mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa za korisnika kredita iznosi 246,00 dinara. Naknadu za korišćenje usluga Kreditnog biroa je potrebno uplatiti i za jemca.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

(Agrosmart)