banner-image

Bespovratno 10 miliona za uklanjanje deponija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019.godini.

Cilj konkursa je uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Predmet sufinansiranja su troškovi uklanjanja (primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija) komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 10.000.000 dinara. Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. Troškove PDV snosi korisnik sredstava.

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Iz podnete prijave razmatraće se jedino parcele koje predstavljaju poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na kojima se nalaze deponije. Prijave u kojima se navode druge vrste zemljišta ili druga vrsta vlasništva, neće biti razmatrane, odnosno prijava će se delimično prihvatati i samim tim opredeljiviti prihvatljivi troškovi.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine.

korisnik sredstava dužan je da iskoristi dodeljena sredstava do 31.10.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4186. Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs, blanko Tabela 1 i Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

(Agrosmart)