banner-image

Za komasaciju u Vojvodini 100 miliona dinara bespovratno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. Cilj konkursa je podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije. Konkursom je predvi|eno započinjanje novih postupaka komasacije, nastavak ranije započetih postupaka komasacije, izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije i  uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.  U delu predmeta konkursa koji se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije, podnosioci prijave na konkurs su jedinice lokalnih samouprava a isključivo pravo vršenja ovih poslova ima JVP „Vode Vojvodine“.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom za započinjanje novih postupaka komasacije je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a,  a 80.000.000 namenjeno je za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 50% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 15.000.000,00 dinara bez PDV-a. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvoren zaključno sa 22.03.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405. Tekst pravilnika, konkursa i obrazaca prijave na konkurs mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

(Agrosmart)