banner-image

Bespovratno 15 miliona dinara za poljoprivredna udruženja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije  raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini. Predmet Javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Konkurs se realizuje sa ciljem unapređenja kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. 

Prioritetne tematske oblasti koje će biti finansirane su: 

1)  stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi; 
2)  modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima; 
3)  efikasno upravljanje zemljištem; 
4)  unapređenje stanja fizičkih resursa; 
5)  unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala; 
6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;
7)  tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade; 
8)  ispitivanje tržišta i plasmana; 
9)  razvoj tržišnih lanaca; 
10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi; 
11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala; 
13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i
14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Po ovom konkursu opredeljena su sredstva u iznosu od 15.000.000 (petnaestmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima putem dva konkursa.

Od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs predviđeni budžet iznosi 10.000.000 dinara. Predviđeni iznos sredstava u drugom krugu je 5.000.000,00 dinara, pri čemu navedeni iznos može biti i veći, u slučaju neutrošenih sredstava opredeljenih za prvi konkurs. 

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata u prvom konkursu je april/maj 2019. godine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja, upisana u Registar Agencije za privredne registre:
–    koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
–    čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
–    imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana.

Drugi konkurs biće objavljen u III kvartalu 2019. godine na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Tekst  Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

(Agrosmart)