banner-image

Padaju cene na berzi i u svetu i kod nas

Ove nedelje kao i prethodne nastavljen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda na novosadskoj Produktnoj berzi. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.225 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 24.323.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je niži za 44,32%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 58,94%.

Berzanski ugovori za kukuruz su se zaključivali u cenovnom opsegu  od 15,60 do 15,80 din/kg bez PDV-a. Kukuruz sa kluzulom „fco-kupac“ plaćan je po ceni od 15,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,60 din/kg bez PDV-a (17,16 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je niža za 3,70%.

Pšenicom se ove sedmicen nije trgovalo na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponude pšenice po cenama od 22,30 din/kg bez PDV nisu pronalazile svoje kupce. Ovo ukazuje na pad cena ove žitarice u odnosu na poslednju ponderisanu cenu.

Zrnom soje trgovano je sa klauzulom „fco-kupac“ uz obračun kvaliteta po cenama 38,00 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.

225

17,16-17,60

25

17,16

-3,70%

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%

175

17,16-17,49

75

17,16-17,27

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 29.3.

500

17,16

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 31.3.

200

17,49

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. fco-luka

500

18,15

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. fco-kupac

1000

17,38

1000

17,38

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%, fco-luka

1000

17,71

Pšenica rod 2018. 13% proteina

100

24,75-25,19

Pšenica rod 2018. 12% proteina

800

24,53-25,19

Pšenica rod 2018. 14% proteina, gratis lager do 15.3.

100

25,30

Pšenica rod 2018. 13% proteina, gratis lager do 31.3.

500

24,75-25,30

Pšenica rod 2018. 12% proteina, gratis lager do 31.3.

1700

24,75-25,30

Soja, rod 2018. 

275

43,23

Soja, rod 2018.  gratis lager do 18.3.

100

43,45

Soja, rod 2018.  uz obračun kvaliteta, fco-kupac

125

41,80

125

41,80

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 21.02.2019. godine bio na nivou od 211,49 indeksnih poena, što predstavlja pad za 2 indeksna poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 6,86%, a kukuruz 0,85%. Razočaranost dosadašnjim izvozom pšenice iz SAD uticala je na kretanje cene. Na istoj berzi u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,59%, a sojina sačma 1,35%. Kod soje se i dalje iščekuju rezultati trgovinskih pregovora između SAD i Kine.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,11%, a kukuruz je pojeftinio 1,00%. Cene u Parizu su se menjale uglavnom prateći čikaške cene.

(Agrosmart)