banner-image
banner-image

Zaštita pšenice od rđe, pepelnice i sive pegavosti lista

Najrazvijeniji usevi pšenice se nalaze u fazi prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

U vizuelnim pregledima biljaka registrovani su simptomi rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).  Na pojedinim parcelama simptomi rđe su prisustni na nivou praga štetnosti.

 Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice. Ukoliko se u fazi prvog kolenca registruje prisustvo simptoma rđe na 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha

Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5 – 0,75 l/ha

Teatar plus (azoksistrobin+epoksikonazol)  0,6 – 1 l/ha

Duett ultra (tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4 – 0,6 l/ha

Antre plus (tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha

Izvor:PIS