banner-image

Konferencija studenata poljoprivrede uskoro na Zlatiboru

 Konferencija studenata poljoprivrede „KONSPO“  pod nazivom „Savremene tehnologije proizvodnje u poljoprivredi Srbije“ održaće se od 22. do 25. aprila na Zlatiboru.

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola predstavlja najmasovnije okupljanje studenata poljoprivredne struke i jedinstvenu priliku za razmenu informacija o savremenim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede.

Reč je, u stvari, o projektu čiji je osnovni ciljpodizanje nivoa svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i edukacija mladih o aktuelnostima i inovacijama u poljoprivredi. Projekat će omogućiti direktnu komunikaciju studenata i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanija iz oblasti poljoprivrede.

Mladi ljudi su veoma važni za razvoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega zato što su spremni da investiraju u inoviranje sredstava za rad i time doprinesu povećanju produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Takođe, mladi ljudi imaju interesovanja da modernizuju i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, ali često su neinformisani ili su im sredstva pomoći nepoznanica.

Realizacijom ovog projekta mladima na jednom mestu postaju dostupne sve informacije o savremenim tehnologijama, kao i o aktuelnostima u poljoprivredi Srbije.

Učesnici projekta su 350 studenata poljoprivrednih fakulteta, državne institucije, kompanije i udruženja iz oblasti poljoprivrede.

Konferencija se sastoji iz dva dela. Tokom prvog, studenti će putem predavanja i radionica koje će držati stručnjaci iz poljoprivrednog sektora Srbije saznati o savremenim tehnologijama proizvodnje u poljoprivredi Srbije. Drugi deo konferencije rezervisan je za predstavljanje kompanija – događaj tokom koga će studenti moći da stupe u kontakt s predstavnicima kompanija, saznaju više o njihovom poslovanju i uspehu, kao i da steknu uvid u mogućnosti obavljanja prakse u njima.

Za konferenciju su predložene sledeće teme:

1. Savremeni pristupi oplemenjivanju biljaka

2. Tehnike preciznog đubrenja, prskanja i setve

3. Budući trendovi u preciznoj poljoprivredi

4. Navodnjavanje u Srbiji i nove tehnologije navodnjavanja

5. Monitoring mlečnih krava

6. Savremena proizvodnja jabuke

7. Važnost marketinga i brendiranja poljoprivrednih proizvoda

8. Savetodavni rad u poljoprivredi Srbije

9. Organska proizvodnja

10. Savremene metode u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

11. Uticaj interneta na razvoj poljoprivrede

12. Potencijali poljoprivrede Srbije na svetskom tržištu

13. FADN – Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima

14. Kraft pivarstvo u Srbiji

15. Sekundarna proizvodnja na poljoprivrednom gazdinstvu

16. Postrojenja za proizvodnju biogasa na poljoprivrednom gazdinstvu

17. Standardi kvaliteta i njihov značaj za razvoj poljoprivrede

18. Aktiviranje proizvodnih potencijala u poljoprivredi Srbije

19. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede Srbije

20. Ekološki problemi i zaštita okoline

Navedene teme su aktuelne za razmatranje i ostvarivanje određenih aktivnosti koje su od značaja i interesa za razvoj poljoprivrede u Srbiji. Takođe, predavači (kompanije) slobodni su da samostalno predlože određenu temu za svoje izlaganje na konferenciji.

Zainteresovani za ovu konferenciju za dodatne informacije mogu da se obrate Stefanu Despotoviću, predsedniku studentskog parlamenta Poljoprivrednog fakulteta na tel.066/68-85-569 ili imejlom na adresu: [email protected]

Izvor:Poljoprivrednik